Celem stworzenia centralnej bazy będzie poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat programów finansowania wymiany pieców.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Budynki istniejące - 12 miesięcy na złożenie deklaracji (do 30 czerwca 2022 r.),
Budynki nowo powstałe
- 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Szczegółowe informacje: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Uwaga! Po złożeniu deklaracji CEEB sprawdź, czy kwalifikujesz się na "Dodatek osłonowy" tutaj