2014-09-18 Pobór próbek glebowych
OSCR

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na pobór próbek glebowych z posiadanych przez Was użytków rolnych.
Próbki te zostaną przebadane pod kątem odczynu gleby na potrzeby wyznaczania obszarów z ograniczeniami naturalnymi /ONW/ w Polsce. Wyniki badan na Wasze życzenie zostaną Wam udostępnione.
Przeprowadzone badania, wyznaczenie nowych obszarów ONW i objęcie ich specjalną formą płatności może przynieść Wam znaczące korzyści w perspektywie lat 2014-2020.