2015-12-04 PODR w Gdańsku zaprasza na szkolenie (11.12.2015)
podr

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku serdecznie zaprasza rolników na szkolenie:

Odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich

- omówienie rodzajów OZE
- możliwość finansowania z PROW 2014-2020

Termin szkolenia: 11 grudnia 2015 r. godzina 10:00
Miejsce szkolenia: Sala wiejska w Steblewie