2015-02-10 PODR w Gdańsku zaprasza na szkolenie (19.02.2015)
podr

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku serdecznie zaprasza rolników na szkolenie:

Wspólna Polityka Rolna PROW 2014-2020

- Premia dla młodych rolników
- Restrukturyzacja małych gospodarstw
- Modernizacja gospodarstw rolnych
- Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Termin szkolenia: 19 lutego 2015 r. godzina 10:00
Miejsce szkolenia: Sala wiejska w Steblewie