2014-09-01 Podsumowanie Powiatowego etapu konkusu Piękna Wieś 2014
powiat gdanski

W dniu 29 sierpnia 2014 r., na sesji Rady Powiatu Gdańskiego, odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowego etapu konkursu Piękna Wieś 2014.
Nagrody Laureatom wręczał Starosta Gdański – Cezary Bieniasz-Krzywiec oraz Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego- Kazimierz Kloka.
Konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku ma na celu ochronę i poprawę wartości krajobrazu przyrodniczego pomorskich wsi. Propaguje również aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia oraz poprawie jego estetyki.
Więcej