2018-08-14 Podziękowania Koła Gospodyń Wiejskich w Suchym Dębie
herb_100x100

 

KGW w Suchym Dębie składa serdeczne podziękowania wszystkim Sponsorom i Darczyńcom oraz Państwu Ewie i Edmundowi Malczewskim za udostępnienie pomieszczeń w Restauracji „Nad Motławą” w Suchym Dębie. W organizacji poczęstunku dla rodziny i dzieci pogrążonych smutkiem za Św. Pamięci Anety Wardowskiej, którą pożegnaliśmy w dniu 10.08.2018, uczestniczyli członkowie KGW.
Wyrazy współczucia,
Dziewczyny z Koła.

 Przewodnicząca Małgosia Bis
z/ca przewodniczącej Ewa Gdula-Szumarska