2015-03-30 Podziękowanie Paniom KGW Suchy Dąb za występ w Powiatowym Turnieju KGW w Pszczółkach
herb_100x100

W imieniu własnym oraz Rady Sołeckiej chciałbym gorąco podziękować Paniom z KGW Suchy Dąb za wspaniały występ w Powiatowym Turnieju KGW w Pszczółkach w dniu 28 marca 2015 r. Sobotni turniej stojący na bardzo wysokim poziomie dostarczył, dostarczył wiele niezapomnianych wrażeń oraz moc emocji zarówno uczestnikom jak i przybyłym licznie mieszkańcom Suchego Dębu, którzy dopingowali nasze Panie, za co im również dziękujemy.

Sołtys Suchego Dębu
Marek Pawłowski