2013-08-02 Pojemniki dla mieszkańców bloków i wspólnot
herb_100x100

Do bloków i wspólnot zostały dowiezione duże pojemniki na odpady. Pojemniki są wyłącznie do użytku dla mieszkańców bloków i wspólnot.
Zostały umieszczone w grupach, aby łatwiej było mieszkańcom wrzucać posegregowane odpady (po jednym komplecie dla dwóch bloków). Prosimy nie przesuwać pojemników, chyba, że będzie to konieczne.

Suchy Dąb
Sportowa 13 i 15 - 2 pojemniki na odpady zmieszane, 2 na tworzywa sztuczne, 1 na makulaturę i 1 na szkło
Sportowa 17 i 19 - 2 pojemniki na odpady zmieszane, 2 na tworzywa sztuczne, 1 na makulaturę i 1 na szkło zostanie dowieziony w najbliższym czasie
Sportowa 21 i 23 - 2 pojemniki na odpady zmieszane, 1 na tworzywa sztuczne, 1 na makulaturę i 1 na szkło
Gdańska 24 i 26 - 1 pojemnik na odpady zmieszane, 1 na tworzywa sztuczne , 1 na makulaturę i 1 na szkło zostanie dowieziony w najbliższym czasie
Gdańska 32 - 1 pojemnik na odpady zmieszane, 1 na tworzywa sztuczne , 1 na makulaturę i 1 na szkło zostanie dowieziony w najbliższym czasie
Gdańska 10 i 12 - 1 pojemnik na odpady zmieszane, 2 na tworzywa sztuczne , 1 na makulaturę i 1 na szkło

Grabiny-Zameczek
Zamkowa - 2 pojemniki na odpady zmieszane, 1 na tworzywa sztuczne - pojemniki (po 1 szt.) na makulaturę i szkło zostaną dowiezione w najbliższym czasie

Koźliny
PGR bloki - 2 pojemniki na odpady zmieszane, 1 na tworzywa sztuczne, 1 na makulaturę i 1 na szkło zostanie dowieziony w najbliższym czasie
Budynek komunalny - 1 pojemnik na odpady zmieszane, 1 na tworzywa sztuczne, pojemniki (po 1 szt.) na makulaturę i szkło zostaną dowiezione w najbliższym czasie

Steblewo
59 - 1 pojemnik na odpady zmieszane, 1 na tworzywa sztuczne, 1 na szkło i 1 na makulaturę zostanie dowieziony w najbliższym czasie
37 i 39 - 2 pojemniki na odpady zmieszane, 1 na tworzywa sztuczne, 1 na szkło i 1 na makulaturę zostanie dowieziony w najbliższym czasie