2014-10-08 Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
godlo

Osoby pokrzywdzone przestępstwem, a także członkowie ich rodzin mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej. Mogą również liczyć na wsparcie materialne. Prowadzą je organizacje pozarządowe otrzymujące dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Funkcjonowanie oraz tryb udzielania pomocy uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 11 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 189).więcej