2011-08-01 Poszukujemy osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu
tpg W imieniu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie tej informacji osobom z jednoczesnym poważnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.

Poszukiwania mają związek z projektem „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II - Weź sprawy w swoje ręce.", który TPG realizuje w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Apelujemy, aby w te poszukiwania włączyły się także osoby zaangażowane w działalność warsztatów terapii zajęciowych. wiecej