2012-08-30 Powiat bliżej Ciebie
powiat gdanski

"Powiat bliżej Ciebie" - tak nazywa się akcja informacyjno promocyjna Powiatu Gdańskiego, mająca na celu przybliżenie mieszkańcom działalności struktur powiatowych oraz ułatwienie kontaktu z urzędem. W ramach akcji, od 10 do 18 września, w godzinach od 10 do 14, na terenie gmin Powiatu Gdańskiego, rozstawiać będziemy namiot, w którym pracownicy poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego, oraz przedstawiciele szkół i innych jednostek organizacyjnych Powiatu będą udzielać informacji, przyjmować wnioski, rozpowszechniać materiały promocyjne i informacyjne dot. Powiatu Gdańskiego i jednostek powiatowych.
Zaczynamy 10 września w Gminie Cedry Wielkie, 11 września jesteśmy w Gminie Suchy Dąb, 12 września przenosimy się do Gminy Pruszcz Gdański,13 września do Pszczółek następnie Trąbek Wielkich i Przywidza. Akcję zakończymy 18 września wizytą w gminie Kolbudy.

Lokalizacja namiotu podana będzie przed akcją na stronie Starostwa. Zapraszamy!