2012-09-11 Powiat bliżej Ciebie
powiat gdanski

"Powiat bliżej Ciebie" - tak nazywa się akcja informacyjno promocyjna Powiatu Gdańskiego, mająca na celu przybliżenie mieszkańcom działalności struktur powiatowych oraz ułatwienie kontaktu z urzędem. W ramach akcji, od 10 do 18 września, w godzinach od 10 do 14, na terenie gmin Powiatu Gdańskiego, rozstawiać będziemy namiot, w którym pracownicy poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego, oraz przedstawiciele szkół i innych jednostek organizacyjnych Powiatu będą udzielać informacji, przyjmować wnioski, rozpowszechniać materiały promocyjne i informacyjne dot. Powiatu Gdańskiego i jednostek powiatowych.
11 września jesteśmy w Gminie Suchy Dąb przy budynku Urzędu Gminy (pomarańczowy namiot). Zapraszamy!