2017-12-27 Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Grabinach-Zameczku
herb_100x100

W dniu dzisiejszym tj. 27.12.2017 rozpoczęliśmy roboty na ulicy Rycerskiej między Zamkową, a Lipową.
Prace potrwają około 2-3 tygodnie.

Jakub Szulc
Kierownik robót