2017-12-04 Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Grabinach-Zameczku
herb_100x100

W dniu dzisiejszym tj. 4.12.2017 rozpoczynamy prace na ul. Akacjowej w Grabinach-Zameczku.

Na ul. Jaśminowej 5.12.2017 kończymy. Drogi zostaną odpowiednio oznakowane.

Jakub Szulc
Kierownik robót