2017-12-14 Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Grabinach-Zameczku
herb_100x100

W dniu dzisiejszym tj. 14.12.2017 rozpoczęliśmy roboty na ul. Lipowej między Jaśminową, a Rycerską.
Na tym odcinku przez 2 dni nie wystąpią utrudnienia gdyż kopiemy z boku drogi.

Od jutra (15.12.2017) zaczniemy roboty na ul. Rycerskiej między Lipową, a Akacjową.

Jakub Szulc
Kierownik robót