2018-03-22 Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Grabinach-Zameczku
herb_100x100

W najbliższych dniach będziemy wykonywać kanalizację na następujących odcinkach:
- ul. Rycerska między Kasztanową, a Lipową - od 23.03 do 28.03 - następnie na tym odcinku będzie układana droga z płyt Jumbo.
- ul. Jaśminowa od Lipowej do Akacjowej - od 24.03 przez około 2 tygodnie - droga będzie miejscami nieprzejezdna.

Jakub Szulc
Kierownik robót
601566421