2015-08-03 Problem zwalczania rośliny Barszczu Sosnowskiego
barszcz sosnowskiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  w Gdańsku, Oddział w Gdańsku przekazuje ulotkę informacyjną opisującą szczegółowo biologię, zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz metody zwalczania  ww. rośliny.  Ulotkę opracowali pracownicy Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Prof. dr hab. Kazimierz Adamczewski i inż. Adam Paradowski. Do pobrania: Ulotka