2015-11-30 Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły (30.05.2016)
rzgw

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki. więcej