2012-12-13 PROJEKT Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Dąb
herb_100x100 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Dąb zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Suchy Dąb  więcej