2013-03-04 Protokoły z przeprowadzonych dyskusji publicznych
herb 100x100

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy rozwiązaniami. więcej

 

Protokół z przeprowadzenia debaty publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami. więcej