Przypominamy przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 stycznia 2023 roku należy:

  1. złożyć pisemne (lub online) oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2022 roku,
  2. dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2023 rok – mogą wnosić opłatę jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2023 roku.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2023 r. – wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2023 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona  w dniach).

Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.