2018-09-14 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb
herb_100x100

Urząd Gminy w Suchym Dębie informuje, że zgłoszenia kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb będą przyjmowane w sekretariatach:
Szkoły Podstawowej w Koźlinach,
Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie.
W terminie: od 17 września do 21 września 2018 r. w godz. 8:00-15:00   
oraz w Bibliotece Gminnej w Suchym Dębie dla absolwentów.
w terminie: od 17 września do 21 września 2018 r. w godz.  pracy biblioteki
Termin przeprowadzenia wyborów ustala się od dnia 1 października do dnia 6 października 2018 r.
Głosowanie od 1 do 5 października w szkołach w godz. 08:00-15:00
Głosowanie na absolwentów od 1 do 6 października w Bibliotece  Gminnej w Suchym Dębie w godz. pracy biblioteki.

Czynne (prawo wybierania) i bierne (prawo wybieralności) prawo wyborcze przysługuje uczniom  klas VI, VII i VIII szkół podstawowych na terenie gminy oraz uczniom wszystkich klas szkół ponadpodstawowych zamieszkałym na terenie gminy, którzy nie ukończyli 18. roku życia w dniu wyborów, którzy zgłosili swoją kandydaturę w wyborach (dalej: absolwenci)

Formularze zgłoszeń, listy poparcia dostępne są w sekretariacie szkoły i w sekretariacie Urzędu Gminy w Suchym Dębie.

Do pobrania: Zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb