2014-05-22 Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji śmieciowej
herb_100x100

W roku 2014 uległa zmianie stawka opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby, które w roku bieżącym nie złożyły korekty deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, proszone są o przybycie do Urzędu Gminy w Suchym Dębie celem złożenia nowej deklaracji oraz skorygowania stawki opłat.