2014-06-10 Przypomnienie: Zbiórka odpadów niebezpiecznych (11.06.2014)
herb_100x100

Urząd Gminy w Suchym Dębie informuje, że w dniu 11 czerwca 2014 r. (środa) na terenie Gminy odbędzie się zbiórka odpadów niebezpiecznych. Odpady należy wystawić przed posesję (analogicznie jak w przypadku odpadów komunalnych) do godziny 6:00 rano. Odpady prosimy umieścić w oznaczonych workach.

Odpadami niebezpiecznymi są np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach.