2018-09-24 Przyznano stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu Gminy Suchy Dąb
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb - Pani Barbara Kamińska po raz kolejny przyznała stypendia dla uzdolnionych uczniów, zgodnie z Programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu Gminy Suchy Dąb przyjętym 16 listopada 2017 r. przez Radę Gminy Suchy Dąb uchwałą Nr 0007.XXXV.228.2017 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r., poz. 4243).więcej