2013-07-22 Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
herb_100x100

Gmina Suchy Dąb podpisała porozumienie z Gminą Miejską Tczew w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. PSZOK jest zlokalizowany przy ulicy Rokickiej w Tczewie przy Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. Czynny od 1 lipca 2013 r.:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 18:00,
w sobotę w godzinach: 7:00 - 14:00.
Mieszkańcy Gminy Suchy Dąb mogą nieodpłatnie oddawać do PSZOKu odpady selektywnie zebrane takie jak:
• makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne np. meble ogrodowe, metale, odpady wielomateriałowe,
• zużyte opony,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory,
• meble i odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane i rozbiórkowe,
• odpady zielone,
• odpady niebezpieczne
• leki i chemikalia,

Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
Odpady dostarczone do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów. Wszystkie pojemniki, kontenery i urządzenia do gromadzenia odpadów są opisane i wskazują rodzaj odpadów, które należy w nich umieszczać. W przypadku mieszania odpadów lub umieszczania odpadów
w pojemnikach, kontenerach lub urządzeniach niezgodnie z ich przeznaczeniem, obsługa PSZOK, może odmówić przyjęcia odpadów nieodpłatnie i pobrać opłatę według cennika. Operator PSZOK umieszcza cennik za odbieranie i zagospodarowanie odpadów w PSZOK przy wjeździe do PSZOK oraz na swojej stronie internetowej: www.zuostczew.pl

Gromadzone odrębnie odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być wywożone przez przedsiębiorstwo wywozowe na podstawie  indywidualnego zgłoszenia właścicieli. Koszt ich wywozu obciąża wówczas właściciela nieruchomości. Telefon kontaktowy do firmy Altvater Piła Sp. z o.o.:
tel. kom. 604 184 886, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.