2013-09-17 "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
rownac szanse O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.Więcej Termin rejestracji wniosków: do 10 października 2013 r.