2014-07-11 Remont Obrońców Wybrzeża i Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim
pruszcz gdanski

To ważna informacja dla kierowców, oraz mieszkańców Pruszcza i Juszkowa. W ostatnim tygodniu lipca Starostwo Powiatu Gdańskiego, rozpocznie kompleksowy remont ulicy Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim. 
- Remont obejmie cały ciąg pieszy i jezdny, od ul. Wojska Polskiego, w Pruszczu Gdańskim, do torów w Juszkowie. Na terenie miasta wymienione zostaną wszystkie instalacje podziemne. Od nowa zbudowane zostaną także chodniki i położona zostanie zupełnie nowa nawierzchnia – mówi Wicestarosta Powiatu Gdańskiego, Marian Cichon. – Remont ulicy odbywać się będzie etapami a fragment Obrońców Wybrzeża – od ul. Wojska Polskiego do Cichej, będzie wyłączony z ruchu. Zapewnimy jedynie dojazd do posesji. Obowiązywać będą objazdy i nowy rozkład jazdy autobusów.
Zakończenie prac przy ul. Obrońców Wybrzeża zbiegnie się z rozpoczęciem remontu ostatniego fragmentu ulicy Raciborskiego, od mostku na Kanale Raduni, do bloków i przychodni zdrowia.
- Roboty rozpoczną się jesienią. Oprócz nowej konstrukcji drogi, takiej samej jak w górnej części ul. Raciborskiego, planujemy remont chodników, budowę zatok autobusowych, a w odpowiedzi na postulaty Pruszczan, naprzeciw budynku przychodni wybudujemy parking – dodaje Naczelnik Wydziału Infrastruktury, Jerzy Świs.