2016-03-18 Rolnicy, którzy chcą otrzymać płatności obszarowe za 2016 r. do gruntów dzierżawionych z ANR muszą posiadać od nich tytuł prawny (31.08.2016)
arimr

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że  od roku 2016 płatności bezpośrednie, płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020), płatność ekologiczna (PROW 2014-2020) i płatność rolnośrodowiskowa (PROW 2007-2013) do działek rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (należących do Agencji Nieruchomości Rolnych) przysługują tylko tym rolnikom, którzy na dzień 31 maja w roku złożenia wniosku, posiadają tytuł prawny do tych działek.

Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r. do działek rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zobowiązany jest złożyć, w terminie do 31 sierpnia 2016 r. oświadczenie, w którym wskazuje, z czego wywodzi ten tytuł prawny. Formularz oświadczenia można pobrać z portalu internetowego ARiMR (otwórz) lub w każdym biurze powiatowym ARiMR. W tym roku takie oświadczenie należy złożyć najpóźniej do 31 sierpnia 2016 r.