2014-06-09 Rozbudowa systemu kanalizacyjnego Aglomeracji Suchy Dąb w miejscowości Grabiny-Zameczek w Gminie Suchy Dąb wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie
herb_100x100

Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciawięcej


Obwieszczenie decyzjiwięcej