2013-01-17 Rozpoczął się konkurs dla małych i średnich firm
arp Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.2 „Małe i średnie przedsiębiorstwa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.  Konkurs potrwa do 29 marca 2013 r.
O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wyniesie 400 tys. pln. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis. więcej