2016-03-18 Rozpoczyna się 23. edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2016 (29.04.2016)
podr

Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgłoszeń są przyjmowane do 29 kwietnia 2016 r.
Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.
Organizatorami konkursu Piękna Wieś Pomorska 2016 są:
    - Województwo Pomorskie
    - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.
Konkurs ma promować aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Karty zgłoszeń należy składać do 29 kwietnia 2016 r. więcej