2014-11-03 RSO ostrzeże o zagrożeniach
godlo

Regionalny System Ostrzegania, to usługa umożliwiająca przesyłanie ostrzeżeń o występujących w regionie zagrożeniach. Publikowane tam informacje generowane są przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Głównym celem systemu jest skuteczne informowanie społeczeństwa w możliwie krótkim czasie.
RSO służy m.in. przekazywaniu ostrzeżeń meteorologicznych, hydrologicznych oraz ostrzeganiu o innych niebezpieczeństwach mogących zagrażać zdrowiu i życiu mieszkańców. Dostępna jest też bezpłatna mobilna aplikacja Regionalnego Systemu Ostrzegania.