2014-06-27 Rynek pracy woj. pomorskiego w 2013 r.
wup gda

Zapraszamy do zapoznania się z „Informacją o rynku pracy województwa pomorskiego w 2013 r.”, stanowiącą opis podstawowych zjawisk i tendencji obserwowanych w 2013 r. na regionalnym rynku pracy.

Informacja zawiera m.in. dane dotyczące:

-zatrudnienia oraz wynagrodzeń,
-bezrobocia,
-wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej,
-zwolnień grupowych,
-zatrudniania cudzoziemców,
-wydatków Funduszu Pracy więcej