2018-07-09 Sejm przyjął tzw. ustawę węzłową. Jeden login staje się faktem
jeden login

5 lipca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw. Tym samym posłowie dali zielone światło dla stworzenia Węzła Krajowego. To rozwiązanie techniczne, które umożliwi potwierdzanie tożsamości obywateli korzystających z publicznych usług online.
Tzw. „ustawa węzłowa” ma zapewnić Obywatelom - poprzez Węzeł Krajowy - wygodny dostęp do portali publicznych i e-usług świadczonych przez administrację. Wszystko za pomocą jednego - a nie jak dotychczas - wielu loginów i haseł.  Dostęp do portali usługowych w myśl przyjętych przepisów ma być możliwie prosty i szybki, ale przede wszystkim bezpieczny.
Węzeł Krajowy będzie także punktem styku z Węzłem Transgranicznym, który pozwoli Obywatelom Unii Europejskiej transgraniczne potwierdzanie swojej tożsamości w usługach online.
więcej