LGD Trzy Krajobrazy

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza mieszkańców, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów, członków KGW, OSP, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych naszego obszaru (gmin wiejskich: Trąbki Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Suchy Dąb, Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański) do udziału w II etapie konsultacji społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Na spotkaniach pragniemy skonsultować z Państwem kluczowe cele nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021- 2027, w tym wymierne cele końcowe dotyczące rezultatów oraz odnośne planowane działania, które zostały sformułowane na podstawie przeprowadzonej w ramach I etapu konsultacji analizy potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru.

Warto jest poświęcić trochę czasu, aby mieć wpływ na przyszły rozwój swojej miejscowości, organizacji lub przedsiębiorstwa. To społeczność decyduje, w jaki sposób wykorzystać środki europejskie, ukierunkowane na najważniejsze sfery życia.

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie:

W Urzędzie Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska 17 (sala konferencyjna) w dniu 7-12-2022 (środa), w godz. 16.00-17.30 dla mieszkańców gminy Suchy Dąb oraz gminy Cedry Wielkie.

Lokalna Strategia Rozwoju będzie obejmować obszar 6 gmin wiejskich: Trąbki Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Suchy Dąb, Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański.

Jesteśmy otwarci na sugestie, uwagi i propozycje.

Zapraszamy do bieżącego śledzenia naszej strony internetowej www.trzykrajobrazy.pl oraz facebooka LGD Trzy Krajobrazy

Ze względu na ograniczenia technicznie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 2 grudnia 2022 r. na adres mailowy: biuro@trzykrajobrazy.pl oraz telefonicznie pod nr kontaktowym do biura LGD 58 306 33 55 podając imię, nazwisko, podmiot, lub funkcję, gminę oraz termin spotkania.

Czekamy na Państwa!