2020-01-21 Spotkanie organizacyjne dla Kół Gospodyń Wiejskich (27.01.2020)
herb_100x100

Serdecznie zapraszam na spotkanie, które odbędzie się 27 stycznia 2020 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie (sala konferencyjna nr 7) według następującego harmonogramu:

  1. Szkolenie dla KGW dot. pozyskiwania środków, które poprowadzi pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Pruszcza Gdańskiego,

  2. Podsumowanie działalności KGW na terenie Gminy Suchy Dąb w 2019,

  3. Sprawy organizacyjne,

  4. Plan współpracy na rok 2020.

Potwierdzenie obecności pod nr tel. 58 355 68 53 u pani Izabeli Kruszewskiej.

Wójt
Henryka Król