2021-09-16 Sprostowanie błędnej informacji w raporcie o stanie gminy za rok 2020
herb_100x100

W związku z błędną informacją znajdującą się w części oświatowej raportu o stanie gminy za rok 2020 publikujemy poprawne wyniki egzaminów za rok 2020 w szkołach gminy Suchy Dąb.

Placówka

Język polski

Śr. wynik

Matematyka

Śr. wynik

Język angielski

Śr. wynik

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie 60.74%  37.23% 46.31%
Szkoła Podstawowa im. Księdza Prałata Józefa Waląga w Koźlinach 43.78% 23.67% 37.89%
powiat 58% 46% 55%
województwo 58% 45% 54%