Stawki podatku od nieruchomości:

Uchwała Nr 0007.L.347.2022 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 16 grudnia 2022 r.
Pobierz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb

Stawki podatku od środków transportowych:

Uchwała Nr 0007.L.348.2022 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 16 grudnia 2022 r.
Pobierz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb