Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021 r.:

- stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2022 roku wynosi 153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta).

- stawka dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych to równowartość 5 dt żyta, czyli 307,4 zł za 1 ha fizyczny.