Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022 r.:

- stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2023 roku wynosi 185,13 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta).

- stawka dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych to równowartość 5 dt żyta, czyli 370,25 zł za 1 ha fizyczny.