2017-12-11 Stawki za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie gminy Suchy Dąb obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
ecol-unicon

Ecol-Unicon Sp. z o.o. informuje odbiorców usług, że z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie uchwał Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 29 listopada 2017 r. nr 0007.XXXVI.236.2017 i 0007.XXXVI.237.2017) pozostaje bez zmian stawka za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie gminy Suchy Dąb:

Cena za dostawę wody:
- cena brutto zł/m3 – 3,35 zł (z VATem)

Cena za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej:
- cena brutto zł/m3 – 8,10 zł (z VATem)

Cena za odprowadzenie ścieków do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie:
- cena brutto zł/m3 – 5,40 zł (z VATem)