2017-09-11 Stypendium szkolne na rok 2017/2018 (15.09.2017)
herb_100x100

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Suchy Dąb i których kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza  514 zł. netto na osobę.  W przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium nie może przekroczyć 634zł netto na osobę.

Wnioski można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy lub poprzez stronę internetową Urzędu w zakładce Formularze. Wnioski należy składać do sekretariatu Urzędu od 1 do 15 września 2017 roku, przy czym 15 września zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest terminem ostatecznymWnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.więcej