2018-08-23 Stypendium szkolne na rok 2018/2019 (15.09.2018)
herb_100x100

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Suchy Dąb i których kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza  514 zł. netto na osobę.

 

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 19 lub poprzez stronę internetową Urzędu w zakładce Formularze. Wnioski należy składać do sekretariatu Urzędu od 1 do 15 września 2018 roku, przy czym 15 września zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest terminem ostatecznym. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.więcej