2012-04-18 Szanowni rodzice!
ZS SD Zapisy do:
  • oddziału przedszkolnego
  • klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie dzieci urodzonych w latach 2005 – 2007 na rok szkolny 2012 / 2013 odbędą się w sali 109 w dniach:

19.04.2012 r. – od godz. 13:00 – 15:00, u pani Zdzisławy Zawiszy,
20.04.2012 r. – od godz. 13:00 – 15:00, u pani Lucyny Borodzicz,
23.04.2012 r. – od godz. 13:00 – 15:00, u pani Justyny Hirsz.

Rodzic/opiekun prawny zapisując dziecko do szkoły winien mieć ze sobą: PESEL dziecka, dowód osobisty oraz akt urodzenia dziecka do wglądu.

Dyrektor szkoły