2013-02-06 Test oraz rozmowy kwalifikacyjne na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej
herb 100x100

Informuję kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie o terminie przeprowadzenia naboru:

12  lutego 2013 roku (wtorek) - sala narad  tut. Urzędu (pok.7)

-  godz. 10:00  test kwalifikacyjny teoretyczny i praktyczny
-  godz. 13:00  rozmowy kwalifikacyjne

Komisja Rekrutacyjna w składzie:
Wójt Gminy  Barbara Kamińska - Przew. Komisji
Sekretarz Gminy – Aleksandra Matusz – Sekretarz Komisji
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki    
Komunalnej i Inwestycji – Katarzyna Górska – Czł. Komisji

Prosimy wszystkich kandydatów o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 136/2009 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie (pobierz)