2012-12-17 Uchwała Rady Powiatu Gdańskiego - apteki ogólnodostępne
powiat_gdanski

Uchwała XXV/165/2012

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gdańskiego w roku 2013  Więcej