2021-09-17 Uczniowski Klub Sportowy „Motława” z nowym sprzętem sportowym dla żeńskiej sekcji unihokeja dzięki wsparciu PSE
wzmocnij swoje otoczenie

UKS „Motława” zakupi nowy sprzęt sportowy, przeznaczony dla żeńskiej sekcji unihokeja. Będzie to możliwe dzięki grantowi otrzymanemu przez klub w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Żeńska sekcja unihokeja jest najprężniej rozwijającą się sekcją UKS „Motława”. Stale dołączają do niej kolejne dziewczyny – z tego względu konieczny jest zakup profesjonalnego wyposażenia. Obecnie bandy są wykonane z drewna i nie posiadają odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa. W ramach projektu zostaną wymienione, co pozwoli na organizację wydarzeń sportowych i prowadzenie zajęć w komfortowych warunkach, co pomoże w rozwoju sportowym zawodniczek.

Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie www.raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl