2017-08-28 Unieważnienie postępowania w cz. II - Roboty budowlane - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie (ZP.PN.271.12.2017)
herb_100x100

Do pobrania:

Unieważnienie postępowania w cz. II