2017-07-21 Uniwersytet Przedszkolaka - Informacja dla rodziców (16-22.08.2017)
herb_100x100

Proces rekrutacji uczestników do projektu pt. „Uniwersytet przedszkolaka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna, gdzie Beneficjentem projektu jest Gmina Suchy Dąb, a Instytucją Wdrażającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego odbędzie się w dniach 16-22 sierpnia 2017 r.

Projekt jest skierowany do dzieci:
a) Ośrodek Wychowania Przedszkolnego w Suchym Dębie
b) Ośrodek Wychowania Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku
c) Ośrodek Wychowania Przedszkolnego w Koźlinach
które spełnią kryteria określone w regulaminie.
Okres realizacji zajęć w ramach projektu: od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.
Szczegóły po 1 sierpnia 2017 r.
Do pobrania: Plakat

Wójt Gminy
Barbara Kamińska